Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo, Câu 1. Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:Câu 2.Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc…

Cháy nhà hàng xóm – Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo. Câu 1. Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:Câu 2.Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” chỉ các loài cây: Câu 1. Tìm các từ: a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”: –        Chỉ nơi tập trung đông người mua bán: … Đọc tiếpChính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo, Câu 1. Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr”:Câu 2.Tìm các từ:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc…

Soạn bài Cháy nhà hàng xóm – Tiếng Việt lớp 2…

Cháy nhà hàng xóm – Soạn bài Cháy nhà hàng xóm. Câu hỏi 1: Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gì? Câu hỏi 2: Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì?Câu hỏi 3: Kết thúc câu chuyện ra sao?Câu hỏi 4: Câu chuyện này khuyên ta … Đọc tiếpSoạn bài Cháy nhà hàng xóm – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn kể về một người thân, Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân, của em (bố, mẹ, chú, dì…) theo các câu hỏi gợi …

Cháy nhà hàng xóm – Tập làm văn kể về một người thân. Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân, của em (bố, mẹ, chú, dì…) theo các câu hỏi gợi ý: Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân, của em (bố, mẹ, chú, dì…) theo các câu hỏi … Đọc tiếpTập làm văn kể về một người thân, Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân, của em (bố, mẹ, chú, dì…) theo các câu hỏi gợi …