Soạn bài Cháu nhớ Bác Hồ – Tiếng Việt lớp 2…

Cháu nhớ Bác Hồ – Soạn bài Cháu nhớ Bác Hồ. Câu hỏi 1. Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu?Câu hỏi 2: Vì sao bạn phải “cất thầm” ảnh Bác?Câu hỏi 3: Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ. Câu hỏi 4: Tìm những chi tiết nói lên … Đọc tiếpSoạn bài Cháu nhớ Bác Hồ – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Cháu nhớ Bác Hồ – Tiếng Việt lớp 2…

Cháu nhớ Bác Hồ – Soạn bài Cháu nhớ Bác Hồ. Câu hỏi 1. Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu?Câu hỏi 2: Vì sao bạn phải “cất thầm” ảnh Bác?Câu hỏi 3: Hình ảnh Bác hiện lên như thế nào qua 8 dòng thơ. Câu hỏi 4: Tìm những chi tiết nói lên … Đọc tiếpSoạn bài Cháu nhớ Bác Hồ – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn Qua suối, Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?b.Có chuyện…

Cháu nhớ Bác Hồ – Tập làm văn Qua suối. Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?b.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?c.Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?d.Câu chuyện “Qua suối” … Đọc tiếpTập làm văn Qua suối, Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?b.Có chuyện…

Chính tả Cháu nhớ Bác Hồ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Đặt câu…

Cháu nhớ Bác Hồ – Chính tả Cháu nhớ Bác Hồ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Đặt câu Câu 1. Điền vào chỗ trống: a) “ch” hoặc “tr”. chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế b) “ết” hoặc “ếch”: ngày tết, dấu vết, chênh chếch, dệt vải Câu 2. Đặt câu: … Đọc tiếpChính tả Cháu nhớ Bác Hồ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Đặt câu…