Soạn bài có chí thì nên – Tiếng Việt lớp 4…

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Soạn bài có chí thì nên. Câu 1. Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau ,Câu 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em … Đọc tiếpSoạn bài có chí thì nên – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. tiếng việt 4 trang 109, Đề bài: Em và người thân trong gia đình cùng đọc một…

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. tiếng việt 4 trang 109. Đề bài: Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện nói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em trao đổi với … Đọc tiếpTập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. tiếng việt 4 trang 109, Đề bài: Em và người thân trong gia đình cùng đọc một…

Luyện từ và câu: tính từ, Câu 2. Tìm các từ trong truyện trên miêu tả. a) Tính tình, tư chất của cậu bé Lu-i, Câu 3. Trong cụm từ đi lại…

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Luyện từ và câu: tính từ. Câu 2. Tìm các từ trong truyện trên miêu tả. a) Tính tình, tư chất của cậu bé Lu-i, Câu 3. Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào ? … Đọc tiếpLuyện từ và câu: tính từ, Câu 2. Tìm các từ trong truyện trên miêu tả. a) Tính tình, tư chất của cậu bé Lu-i, Câu 3. Trong cụm từ đi lại…

Tập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện, Câu 2. Tìm đoạn mở bài trong truyện trên. Câu 3. Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở…

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Tập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện. Câu 2. Tìm đoạn mở bài trong truyện trên. Câu 3. Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài nói trên ? Câu 1. Đọc truyện sau .Rùa và thỏTrời mùa thu … Đọc tiếpTập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện, Câu 2. Tìm đoạn mở bài trong truyện trên. Câu 3. Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở…

Luyện tập về tính từ, Câu 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau ,Câu 2. Hãy viết một câu có dùng tính từ ….

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Luyện tập về tính từ. Câu 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau ,Câu 2. Hãy viết một câu có dùng tính từ . Câu 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau :a) Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của … Đọc tiếpLuyện tập về tính từ, Câu 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau ,Câu 2. Hãy viết một câu có dùng tính từ ….

Luyện tập phần tập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ?,Câu 2….

CCó chí thì nên – Tiếng Việt 4 – Luyện tập phần tập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện. Câu 1. Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ?,Câu 2. Câu chuyện sau đây mở bài theo cách nào ?,Câu 3. Kể lại phần … Đọc tiếpLuyện tập phần tập làm văn: mở bài trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ?,Câu 2….