Luyện từ và câu trang 112 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác…

Cây và hoa bên lăng Bác – Luyện từ và câu trang 112 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống: Câu 1. Chọn từ ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 112 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác…

Soạn bài Cây và hoa bên lăng Bác – Tiếng Việt lớp 2…

Cây và hoa bên lăng Bác – Soạn bài Cây và hoa bên lăng Bác. Câu hỏi 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác?Câu hỏi 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.Câu hỏi 3. Câu văn nào cho … Đọc tiếpSoạn bài Cây và hoa bên lăng Bác – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Cây và hoa bên lăng Bác – Tiếng Việt lớp 2…

Cây và hoa bên lăng Bác – Soạn bài Cây và hoa bên lăng Bác. Câu hỏi 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác?Câu hỏi 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.Câu hỏi 3. Câu văn nào cho … Đọc tiếpSoạn bài Cây và hoa bên lăng Bác – Tiếng Việt lớp 2…