Chính tả Cây dừa, Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh’’ có nghĩa…

Cây Dừa – Chính tả Cây dừa. Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh’’ có nghĩa như sau:Câu 3. Hãy gạch dưới những tên riêng ở đoạn thơ mà bạn học sinh quên viết hoa. Câu 1. Viết vào chỗ trống … Đọc tiếpChính tả Cây dừa, Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh’’ có nghĩa…

Soạn bài cây dừa – Tiếng Việt lớp 2…

Cây Dừa – Soạn bài cây dừa. Câu hỏi 1: Các bộ phận của cây dừa (lá. ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?Câu hỏi 3: Em thích câu thơ nào? Vì sao? Câu hỏi … Đọc tiếpSoạn bài cây dừa – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn Quả măng cụt, Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các bạn chúc mừng. Em đáp lại lời chúc…

Cây Dừa – Tập làm văn Quả măng cụt. Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các bạn chúc mừng. Em đáp lại lời chúc mừng của các bạn thế nào?Câu 2. Dựa vào đoạn văn “Quả măng cụt” viết tiếp ở phần a, b. Câu 1. Em … Đọc tiếpTập làm văn Quả măng cụt, Câu 1. Em đạt giải cao trong một cuộc thi (kể chuyện, vẽ…) được các bạn chúc mừng. Em đáp lại lời chúc…