Soạn bài Cậu bé và cây si già – Tiếng Việt lớp 2…

Cậu bé và cây si già – Soạn bài Cậu bé và cây si già. Câu hỏi 1: Cậu bé đã làm điều gì không phải với cây si?Câu hỏi 2: Cây đa đã làm gì đế cậu bé hiểu được nỗi đau của nó?Câu hỏi 3: Theo em, sau cuộc nói chuyện với cây, … Đọc tiếpSoạn bài Cậu bé và cây si già – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn Sự tích hoa dạ lan hương, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan…

Cậu bé và cây si già – Tập làm văn Sự tích hoa dạ lan hương. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương” rồi trả lời câu hỏi. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp … Đọc tiếpTập làm văn Sự tích hoa dạ lan hương, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan…

Chính tả Hoa phượng, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…

Cậu bé và cây si già – Chính tả Hoa phượng. Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống: Điền vào chỗ trống: a) s hoặc x: Bầu trời xám xịt, như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ … Đọc tiếpChính tả Hoa phượng, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…

Chính tả Hoa phượng, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…

Cậu bé và cây si già – Chính tả Hoa phượng. Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống: Điền vào chỗ trống: a) s hoặc x: Bầu trời xám xịt, như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ … Đọc tiếpChính tả Hoa phượng, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…