Luyện từ và câu cảnh đẹp non sông, 1. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi. 2. Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh…

Cảnh đẹp non sông – Luyện từ và câu cảnh đẹp non sông. 1. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi. 2. Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau ? 1. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi :Con mẹ đẹp sao Những hòn … Đọc tiếpLuyện từ và câu cảnh đẹp non sông, 1. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi. 2. Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh…

Soạn bài cảnh đẹp non sông – Tiếng Việt lớp 3…

Cảnh đẹp non sông – Soạn bài cảnh đẹp non sông. 1. Mỗi câu ca dao nói đến một vùng. Đó là các vùng nào ? Trả lời : Mỗi câu ca dao nói đến một vùng : – Hai câu đầu nói đến vùng Lam Sơn. 1. Mỗi câu ca dao nói đến một … Đọc tiếpSoạn bài cảnh đẹp non sông – Tiếng Việt lớp 3…