Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong mẩu chuyện nêu trên. …

Cái gì quý giá nhất – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 5. Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong mẩu chuyện nêu trên. Những từ ngữ nào thể hiện sự so sánh ? Những từ ngữ nào thể hiện sự nhân hoá … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 87 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm những từ ngữ tả bầu trời trong mẩu chuyện nêu trên. …

Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 nhớ viết bài 2 tìm từ thích hợp có các tiếng khác nhau ở âm …

Cái gì quý giá nhất – Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5. Bài 1 nhớ viết bài 2 tìm từ thích hợp có các tiếng khác nhau ở âm đầu bài 3 thi tìm nhanh ? CHÍNH TẢ Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Bài tập … Đọc tiếpChính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 nhớ viết bài 2 tìm từ thích hợp có các tiếng khác nhau ở âm …

Soạn bài tập đọc Cái gì quý nhất, trang 85 Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Cái gì quý giá nhất – Soạn bài tập đọc Cái gì quý nhất, trang 85 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Theo Hùng, Quý, Nam cái gì quý nhất trên đời Tuần 9 : Cái gì quý nhất I.  CÁCH ĐỌC –  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. –  Chú ý phân … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc Cái gì quý nhất, trang 85 Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương…

Cái gì quý giá nhất – Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương mình hoặc ở nơi khác. KỂ CHUYÊN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Kể lại một chuyến đi thăm … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương…