Chính tả bài các em nhỏ và cụ già, 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi …

Các em nhỏ và cụ già – Chính tả bài các em nhỏ và cụ già. 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau 1. Nghe – viết : CÁC … Đọc tiếpChính tả bài các em nhỏ và cụ già, 1. Nghe – viết : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ (đoạn 4) 2. Tìm các từ : a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi …

Kể chuyện các em nhỏ và cụ già, Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt…

Các em nhỏ và cụ già – Kể chuyện các em nhỏ và cụ già. Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt trời sắp lặn. Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn … Đọc tiếpKể chuyện các em nhỏ và cụ già, Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ. Lời kể: Trời đã ngả về chiều. Mặt…