Tập làm văn tả cảnh biển lúc bình minh, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những câu trả lời của em ở…

Cá sấu sợ cá mập – Tập làm văn tả cảnh biển lúc bình minh. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 (tiết TLV tuần 25) thành một đoạn văn. Câu 1. Viết lời đáp của em … Đọc tiếpTập làm văn tả cảnh biển lúc bình minh, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Viết lại những câu trả lời của em ở…

Chính tả Sông Hương, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có…

Cá sấu sợ cá mập – Chính tả Sông Hương. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau.b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: … Đọc tiếpChính tả Sông Hương, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có…

Soạn bài cá sấu sợ cá mập – Tiếng Việt lớp 2…

Cá sấu sợ cá mập – Soạn bài cá sấu sợ cá mập. Câu hỏi 1: Khách tắm biển lo lắng điều gì?Câu hỏi 2: Ông chủ khách sạn nói thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao ông chủ quả quyết như vậy.Câu hỏi 4: Vì sao nghe giải thích xong, khách lại sợ hơn.  Câu … Đọc tiếpSoạn bài cá sấu sợ cá mập – Tiếng Việt lớp 2…