Soạn bài Bóp nát quả cam – Tiếng Việt lớp 2…

Bóp nát quả cam – Soạn bài Bóp nát quả cam. Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội … Đọc tiếpSoạn bài Bóp nát quả cam – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Bóp nát quả cam – Tiếng Việt lớp 2…

Bóp nát quả cam – Soạn bài Bóp nát quả cam. Câu hỏi 1: Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?Câu hỏi 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?Câu hỏi 3: Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?Câu hỏi 4: Vì sao vua không những tha tội … Đọc tiếpSoạn bài Bóp nát quả cam – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Bóp nát quả cam, Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “s” hoặc “x”:b) “iê” hoặc “i”…

Bóp nát quả cam – Chính tả Bóp nát quả cam. Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “s” hoặc “x”:b) “iê” hoặc “i” Câu 1. Điền vào chỗ trống: a) “s” hoặc “x”: —   “Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa”. —   “Con công hay múa Nó múa làm sao? Nó rụt cồ vào … Đọc tiếpChính tả Bóp nát quả cam, Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “s” hoặc “x”:b) “iê” hoặc “i”…