Soạn bài bốn anh tài (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Bốn anh tài (tiếp theo) – Soạn bài bốn anh tài (tiếp theo). Câu 1. Tới nơi yêu tinh ở, anh em cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào?Câu 2. Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống yêu tinh.Câu 3. Ý nghĩa của chuyện này là gì? … Đọc tiếpSoạn bài bốn anh tài (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai làm gì?” trong đoạn văn đã cho:Câu 2. Xác định bộ…

Bốn anh tài (tiếp theo) – Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?. Câu 1. Tìm các câu kể “Ai làm gì?” trong đoạn văn đã cho:Câu 2. Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm:Câu 3. Viết một đoạn văn độ 5 câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai làm gì?” trong đoạn văn đã cho:Câu 2. Xác định bộ…

Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp, Câu 1. Nghe – Viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Câu 2 Điền vào chỗ trống:a)ch hay tr?Câu 3….

Bốn anh tài (tiếp theo) – Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Câu 1. Nghe – Viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Câu 2 Điền vào chỗ trống:a)ch hay tr?Câu 3. Tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện sau: Câu 1. Nghe – Viết: … Đọc tiếpChính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp, Câu 1. Nghe – Viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Câu 2 Điền vào chỗ trống:a)ch hay tr?Câu 3….