Soạn bài bốn anh tài – Tiếng Việt lớp 4…

Bốn anh tài – Soạn bài bốn anh tài. Câu 1. Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?Câu 2. Có chuyện gì xảy ra với quê hương cẩu Khây?Câu 3. Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh với ai?Câu 4. Mỗi bạn của Cẩu Khây có tài năng gì? Câu 1. … Đọc tiếpSoạn bài bốn anh tài – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả Kim tự tháp Ai Cập, Câu 1. Nghe – Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh…

Bốn anh tài – Chính tả Kim tự tháp Ai Cập. Câu 1. Nghe – Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn dưới đây: Câu 1. Nghe – Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn chữ viết … Đọc tiếpChính tả Kim tự tháp Ai Cập, Câu 1. Nghe – Viết: Kim tự tháp Ai Cập Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh…

Luyện từ và câu kể Ai làm gì?, Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.Câu 2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.Câu 3. Nêu ý…

Bốn anh tài – Luyện từ và câu kể Ai làm gì?. Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.Câu 2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.Câu 3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ: I. NHẬN XÉT Đọc đoạn văn đã cho. Trả lời các câu hỏi. Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu kể Ai làm gì?, Câu 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.Câu 2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.Câu 3. Nêu ý…

Đọc, hiểu truyện cổ tích “Bốn anh tài” và trả lời câu hỏi, Cẩu Khây lên đường diệt yêu tinh cùng ba người bạn nhỏ. Đó là…

Bốn anh tài – Đọc, hiểu truyện cổ tích “Bốn anh tài” và trả lời câu hỏi. Cẩu Khây lên đường diệt yêu tinh cùng ba người bạn nhỏ. Đó là Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước và Móng Tay Đục Máng. Đọc, hiểu truyện cô tích “Bốn anh tài” -Trả lời câu … Đọc tiếpĐọc, hiểu truyện cổ tích “Bốn anh tài” và trả lời câu hỏi, Cẩu Khây lên đường diệt yêu tinh cùng ba người bạn nhỏ. Đó là…

Em hãy kể lại truyện “Bốn anh tài” một truyện cổ dân tộc Tày mà em đã được học, Ngày xưa ở một bản nọ có một cậu bé kì…

Bốn anh tài – Em hãy kể lại truyện “Bốn anh tài” một truyện cổ dân tộc Tày mà em đã được học. Ngày xưa ở một bản nọ có một cậu bé kì lạ, mới lên 10 tuổi mà sức khỏe đã bằng trai 18. 15 tuổi đã tinh thông võ nghệ và có … Đọc tiếpEm hãy kể lại truyện “Bốn anh tài” một truyện cổ dân tộc Tày mà em đã được học, Ngày xưa ở một bản nọ có một cậu bé kì…