Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3, Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm…

Biên bản – Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3. Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau: … Đọc tiếpDựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 3, Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm…

Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2, Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột”…

Biên bản – Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2. Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột” Bài làm tham khảo Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột”    Kính gửi: Ban huấn … Đọc tiếpDựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 2, Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột”…

Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 1, Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột” (hoặc một tranh phê bình…

Biên bản – Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 1. Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột” (hoặc một tranh phê bình trên báo chí) em hãy làm một biên bản vụ đó Bài làm tham khảo VƯƠNG QUỐC ĐỘNG VẬT Biên bản về việc … Đọc tiếpDựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ đó bài 1, Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột” (hoặc một tranh phê bình…