Soạn bài Bé nhìn biển – Tiếng Việt lớp 2…

Bé nhìn biển – Soạn bài Bé nhìn biển. Câu hỏi 1. Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng.Câu hỏi 2: Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con?Câu hỏi 3: Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? Câu hỏi 1. Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng. … Đọc tiếpSoạn bài Bé nhìn biển – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Bé nhìn biển, Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như…

Bé nhìn biển – Chính tả Bé nhìn biển. Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau.b.Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau. Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá: *      Bắt đầu bằng … Đọc tiếpChính tả Bé nhìn biển, Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như…

Tập làm văn tả về cảnh biển, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?Câu 2….

Bé nhìn biển – Tập làm văn tả về cảnh biển. Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?Câu 2. Quan sát tranh (Sách Tiêng Việt 2, tập 2. trang 67), trả lời các câu hỏi sau: Câu 1.a.  Viết lời … Đọc tiếpTập làm văn tả về cảnh biển, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?Câu 2….