Tập làm văn tả ảnh Bác Hồ, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả…

Bảo vệ như thế là rất tốt – Tập làm văn tả ảnh Bác Hồ. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi: Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: … Đọc tiếpTập làm văn tả ảnh Bác Hồ, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả…

Tập làm văn tả ảnh Bác Hồ, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả…

Bảo vệ như thế là rất tốt – Tập làm văn tả ảnh Bác Hồ. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả lời các câu hỏi: Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: … Đọc tiếpTập làm văn tả ảnh Bác Hồ, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Quan sát ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học, trả…

Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác, Viết vào chỗ trống các từ:a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:b)Có thanh hỏi hoặc…

Bảo vệ như thế là rất tốt – Chính tả Cây và hoa bên lăng Bác. Viết vào chỗ trống các từ:a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:b)Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau Viết vào chỗ trống các từ: a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có … Đọc tiếpChính tả Cây và hoa bên lăng Bác, Viết vào chỗ trống các từ:a)Bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi”, có nghĩa như sau:b)Có thanh hỏi hoặc…

Soạn bài Bảo vệ như thế là rất tổt – Tiếng Việt lớp 2…

Bảo vệ như thế là rất tốt – Soạn bài Bảo vệ như thế là rất tổt. Câu hỏi 1: Anh Nha được giao nhiệm vụ gì?Câu hỏi 2: Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ? Câu hỏi 3: Bác Hồ khen anh Nha thế nào?Câu hỏi 4: Em thích chi tiết … Đọc tiếpSoạn bài Bảo vệ như thế là rất tổt – Tiếng Việt lớp 2…