Soạn bài Bạn có biết – Tiếng Việt lớp 2…

Bạn có biết – Soạn bài Bạn có biết. Câu hỏi 1: Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới? Câu hỏi 2: Vì sao bài viết được đặt tên là bạn có biết?Câu hỏi 3: Hãy nói về cây cối ở làng, phố hay trường em.  Câu hỏi 1: Nhờ bài … Đọc tiếpSoạn bài Bạn có biết – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 87 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp:Câu 2. Điền dấu chấm,…

Bạn có biết – Luyện từ và câu trang 87 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp:Câu 2. Điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống: Câu 1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 87 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp:Câu 2. Điền dấu chấm,…