Đọc “Bài thơ về Tiểu đội xe không kính” rồi trả lời các câu hỏi sau, Trong bài thơ có nhiều hình ảnh nói lên tinh thần dũng cảm và…

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Đọc “Bài thơ về Tiểu đội xe không kính” rồi trả lời các câu hỏi sau. Trong bài thơ có nhiều hình ảnh nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe trên con đường … Đọc tiếpĐọc “Bài thơ về Tiểu đội xe không kính” rồi trả lời các câu hỏi sau, Trong bài thơ có nhiều hình ảnh nói lên tinh thần dũng cảm và…