Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Tiếng Việt lớp 4…

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật. Câu 1. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?Câu 2. Tình đồng chí, đồng đội của … Đọc tiếpSoạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm, Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã cho.Câu 2. Ghép từ dũng cảm…

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm. Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã cho.Câu 2. Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau các từ đã cho tạo nên các cụm từ có nghĩa.Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm, Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã cho.Câu 2. Ghép từ dũng cảm…

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức, Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:Câu 3. Dựa vào cách đưa …

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức. Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:Câu 3. Dựa vào cách đưa tin trên, em hãy viết một tin về hoạt động của chi đội hay … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức, Câu 1. Đọc các tin đã cho.Câu 2. Tóm tắt mỗi tin bên bằng một hoặc hai câu:Câu 3. Dựa vào cách đưa …

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối, Câu 1. Dưới đây là hai đoạn văn dùng để mở đầu bài văn tả cây…

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối. Câu 1. Dưới đây là hai đoạn văn dùng để mở đầu bài văn tả cây hồng nhung. Hai cách ấy có gì khác nhau?Câu 2. Dựa vào những gợi … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối, Câu 1. Dưới đây là hai đoạn văn dùng để mở đầu bài văn tả cây…

Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính, Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết …

Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Chính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính. Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x:b)Tìm 3 trường hợp chỉ viết với X, không viết … Đọc tiếpChính tả bài thơ về tiểu đội xe không kính, Câu 1. Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Câu 2. a) Tìm 3 trường hợp chỉ viết …