Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (từ…

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) theo một trong các đề bài sau : . Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Bài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối … Đọc tiếpBài luyện tập – Tiết 8 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (từ…