Bài 9: Lục Vân Tiên gặp nạn

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) Quê quán: Làng Tân Thới, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Cuộc đời: Ông xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, học giỏi, giàu lòng hiếu thảo, cả cuộc đời sáng ngời nhân nghĩa, tình yêu nước thương dân. Cuộc đời riêng … Đọc tiếpBài 9: Lục Vân Tiên gặp nạn

Bài 9: Chương trình địa phương (phần văn)

Tóm tắt bài 1. Tên các tác giả và các tác phẩm a. Anh Đức Tên thật là Bùi Đức Ái sinh ngày 5 tháng 5 nắm 1935 Quê quán: An Giang Tác phẩm Tiểu thuyết Hòn Đất. Đứa con của đất. Truyện ngắn: một chuyện chép ở bệnh viện. b. Nguyễn Quang Sáng Tên … Đọc tiếpBài 9: Chương trình địa phương (phần văn)

Bài 9: Tổng kết về từ vựng (I)

Tóm tắt bài 1. Từ đơn và từ phức. Câu 1. Khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức. Từ đơn là từ chỉ gồm một tiếng. Từ phức là từ gồm hai hoặc nhiều tiếng. Phân biệt từ phức: Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng … Đọc tiếpBài 9: Tổng kết về từ vựng (I)