Soạn bài Hai cây phong của Ai-ma-tốp

1. Tóm tắt nội dung bài Hai cây phong Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích và tấm lòng thầy Đuy-sen. Cách xây dựng mạch kể, cách miêu tả giàu hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc. 2. Hướng dẫn học bài Câu 1: Căn cứ vào đại từ … Đọc tiếpSoạn bài Hai cây phong của Ai-ma-tốp