Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm

I. Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm 1. Liên hệ hiện tại với tương lai Liên tưởng đến tương lai để khẳng định sự gắn bó mãi mãi của cây tre với cuộc sống của người Việt Nam. Tre đã từng giúp ích rất nhiều cho người dân trong lao … Đọc tiếpSoạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Soạn bài Từ đồng nghĩa

I. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Câu 1: – Từ đồng nghĩa với rọi là chiếu – Từ đồng nghĩa với trông là nhìn Câu 2: a. Trông coi, chăm nom, … … Đọc tiếpSoạn bài Từ đồng nghĩa

Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm – văn 7

I. Những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm 1. Liên hệ hiện tại với tương lai Liên tưởng đến tương lai để khẳng định sự gắn bó mãi mãi của cây tre với cuộc sống của người Việt Nam. Tre đã từng giúp ích rất nhiều cho người dân trong lao … Đọc tiếpSoạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm – văn 7

Soạn bài Từ đồng nghĩa – văn 7

I. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Câu 1: – Từ đồng nghĩa với rọi là chiếu – Từ đồng nghĩa với trông là nhìn Câu 2: a. Trông coi, chăm nom, … … Đọc tiếpSoạn bài Từ đồng nghĩa – văn 7

Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Kết hợp giữa cái thực và cái ảo. Sử dụng từ ngữ sinh động, sáng tạo giàu hình ảnh, giàu săc thái biểu cảm. Nghệ thuật so sánh và phóng đại Tả cảnh ngụ tình b. Nội dung Cảnh … Đọc tiếpSoạn bài Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch – văn 7

Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Kết hợp giữa cái thực và cái ảo. Sử dụng từ ngữ sinh động, sáng tạo giàu hình ảnh, giàu săc thái biểu cảm. Nghệ thuật so sánh và phóng đại Tả cảnh ngụ tình b. Nội dung Cảnh … Đọc tiếpSoạn bài Xa ngắm thác núi Lư của Lí Bạch