Bài 8: Thúy Kiều báo ân báo oán

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Du sinh năm 1765 mất năm 1820. Tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên. Quê quán: làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời Ông sinh trưởng trong gia đình đại quý tộc có truyền thống khoa bảng và sáng tạo nghệ thuật. … Đọc tiếpBài 8: Thúy Kiều báo ân báo oán

Bài 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Ví dụ Đề: Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Gợi ý làm bài 1. Mở bài Giới thiệu tác giả, tác phẩm. Nội dung đoạn trích thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và tính cách nhân vật Lục Vân Tiên. … Đọc tiếpBài 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Bài 8: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

1. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự a. Đọc lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, trang 93 – 94 và thực hiện các yêu cầu sau: Tìm những câu thơ tả cảnh và những câu thơ miêu tả tâm trạng của Thúy Kiều. Những câu thơ … Đọc tiếpBài 8: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đoạn trích thẻ hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả và khắc họa những phẩm chất đẹp đẽ của hai nhân vât Lục Vân Tiên tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài và Kiều Nguyệt Nga hiền hậu, nết na, ân … Đọc tiếpSoạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Qua ngôn ngữ đối thoại, Nguyễn Du đã làm nổi bật tính cách nhân vật Thúy Kiều và nhân vật Hoạn Thư. Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán là sự thể hiện ước mơ công lý chính nghĩa theo quan điểm của quần … Đọc tiếpSoạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán của Nguyễn Du

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

1. Tóm tắt nội dung Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là tái hiện những ý nghĩa, cảm xúc và diễn biến tâm trạng cảu nhân vật. Đó là biện pháp quan trọng để xây dựng nhân vật, làm cho nhân vật sinh động. Có thể miêu tả nội tâm trực tiếp … Đọc tiếpSoạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự