Bài 8: Chữa lỗi về quan hệ từ

Tóm tắt bài 1. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ Lỗi ngữ pháp Thiếu quan hệ từ Ví dụ minh họa Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác. Thiếu quan hệ từ ở giữa các bộ phận của câu Chữa lại: Đừng nên nhìn hình thức mà (hoặc “để) đánh giá kẻ khác. … Đọc tiếpBài 8: Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ

1. Tóm tắt nội dung bài học Chữa lỗi về quan hệ từ Trong việc ứng dụng quan hệ từ, cần tránh các sau: Thiếu quan hệ từ Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa Thừa quan hệ từ Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết 2. Hướng dẫn … Đọc tiếpSoạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài Bạn đến chơi nhà

1. Tóm tắt nội dung văn bản Bạn đến chơi nhà a. Nghệ thuật Phép đối, nói quá, liệt kê, ngôn ngữ giản dị. b. Nội dung Cảm xúc chân thành tự nhiên về tình bạn gắn bó thủy chung son sắc. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. “Bạn đến chơi nhà” … Đọc tiếpSoạn bài Bạn đến chơi nhà

Soạn bài Qua đèo ngang của Huyện Thanh Quan

1. Tóm tắt nội dung bài học Qua đèo ngang a. Nghệ thuật Sử dụng thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật điêu luyện Sử dụng bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Bút pháp miêu tả kết hợp với biểu cảm hấp dẫn. Lời thơ trang nhã, điêu luyện; âm … Đọc tiếpSoạn bài Qua đèo ngang của Huyện Thanh Quan

Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học Chữa lỗi về quan hệ từ Trong việc ứng dụng quan hệ từ, cần tránh các sau: Thiếu quan hệ từ Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa Thừa quan hệ từ Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết 2. Hướng dẫn … Đọc tiếpSoạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ – văn 7

Soạn bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến – văn 7

1. Tóm tắt nội dung văn bản Bạn đến chơi nhà a. Nghệ thuật Phép đối, nói quá, liệt kê, ngôn ngữ giản dị. b. Nội dung Cảm xúc chân thành tự nhiên về tình bạn gắn bó thủy chung son sắc. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. “Bạn đến chơi nhà” … Đọc tiếpSoạn bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến – văn 7

Soạn bài Qua đèo ngang của Huyện Thanh Quan – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học Qua đèo ngang a. Nghệ thuật Sử dụng thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật điêu luyện Sử dụng bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Bút pháp miêu tả kết hợp với biểu cảm hấp dẫn. Lời thơ trang nhã, điêu luyện; âm … Đọc tiếpSoạn bài Qua đèo ngang của Huyện Thanh Quan – văn 7