Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự – văn 6

I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự a. Đoạn (1) kể theo ngôi thứ ba. Vì các nhân vật đều được gọi bằng tên của họ, người kể giấu mình đi. b. Đoạn (2) kể theo ngôi thứ nhất. Vì người kể là nhân vật xưng “tôi” – Dế Mèn c. Người … Đọc tiếpSoạn bài Ngôi kể trong văn tự sự – văn 6