Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học Những nội dung của văn học trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam Những đặc điểm, đặc trưng cơ bản của giai đoạn văn học Các tác phẩm tiêu biểu 2. Hướng dẫn học bài a. Nội dung Câu 1: Những biểu hiện của nội dung yêu nước … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam – văn 11

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài học So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy. Có hai kiểu so sánh, tương đồng và tương cận. Mục đích so sánh: đánh giá chính xác về sự việc, đem lại … Đọc tiếpSoạn bài Thao tác lập luận so sánh – văn 11