Bài 7: Kiều ở lầu Ngưng Bích

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Du sinh năm 1765 mất năm 1820. Tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên. Quê quán: làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời Ông sinh trưởng trong gia đình đại quý tộc có truyền thống khoa bảng và sáng tạo nghệ thuật. … Đọc tiếpBài 7: Kiều ở lầu Ngưng Bích

Bài 7: Mã Giám Sinh mua Kiều

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Du sinh năm 1765 mất năm 1820. Tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên. Quê quán: làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời Ông sinh trưởng trong gia đình đại quý tộc có truyền thống khoa bảng và sáng tạo nghệ thuật. … Đọc tiếpBài 7: Mã Giám Sinh mua Kiều

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích của Nguyễn Du

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Kiều ở lầu Ngưng Bích là một trong những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật thành công nhất trong Truyện Kiều, đặc biệt qua bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đoạn thơ tả cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung, … Đọc tiếpSoạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích của Nguyễn Du