Bài 7: Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc

Ví dụ Đề: Dựa vào ý thơ dưới đây và các chương đã học về tác phẩm Đôn-ki-hô- tê, nhà quý tộc tài ba xứ Man-tra của Xéc-van- tét (Văn 8 – tập 1) hãy so sánh hai nhân vật Đôn-ki-hô-tê và Xan-trô Panxa để làm sáng tỏ ý bài thơ qua một dàn bài chi … Đọc tiếpBài 7: Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc

1. Tóm tắt nội dung bài Đánh nhau với cối xay gió cặp nhân vật bất hủ tương phản nhau về mọi mặt. Đôn Ki-hô-tê dòng dõi quý tộc, Xan- chô xuất thân là nông dân. Đôn Ki-hô-tê gầy cao lại cưỡi ngựa nên càng cao, Xan- chô thấp, béo lại cưỡi lừa nên càng … Đọc tiếpSoạn bài Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

1. Tóm tắt nội dung bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Các sự việc, các nhân vật kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự Các bước để viết đoạn văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả, … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 7: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

1. Từ sự việc và nhận vật đến đoạn văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm Cho các sự việc và nhân vật sau: Chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại Em … Đọc tiếpBài 7: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm – văn 8

1. Tóm tắt nội dung bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Các sự việc, các nhân vật kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự Các bước để viết đoạn văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả, … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm – văn 8

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc – văn 8

1. Tóm tắt nội dung bài Đánh nhau với cối xay gió cặp nhân vật bất hủ tương phản nhau về mọi mặt. Đôn Ki-hô-tê dòng dõi quý tộc, Xan- chô xuất thân là nông dân. Đôn Ki-hô-tê gầy cao lại cưỡi ngựa nên càng cao, Xan- chô thấp, béo lại cưỡi lừa nên càng … Đọc tiếpSoạn bài Đánh nhau với cối xay gió của Xéc-van-téc – văn 8