Soạn bài Luyên tập cách làm văn biểu cảm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Tìm hiểu đề và tìm ý Đề bài: Loài cây em yêu. Đối tượng: Loài cây Nội dung: loài cây em yêu Tình cảm: Yêu thích, gắn bó b. Lập dàn ý Mở bài Giới thiệu về loài cây mà em yêu thích: vị trí, hoàn cảnh, … Đọc tiếpSoạn bài Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Soạn bài Luyên tập cách làm văn biểu cảm – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Tìm hiểu đề và tìm ý Đề bài: Loài cây em yêu. Đối tượng: Loài cây Nội dung: loài cây em yêu Tình cảm: Yêu thích, gắn bó b. Lập dàn ý Mở bài Giới thiệu về loài cây mà em yêu thích: vị trí, hoàn cảnh, … Đọc tiếpSoạn bài Luyên tập cách làm văn biểu cảm – văn 7