Soạn bài Luyện nói kể chuyện

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Dàn bài chung a. Mở bài Giới thiệu nhân vật, sự việc b. Thân bài Diễn biến của sự việc c. Kết bài Kết cục của sự việc b. Luyện nói a. Yêu cầu về hình thức Người nói Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, có lời dẫn, … Đọc tiếpSoạn bài Luyện nói kể chuyện

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Trường hợp: Dùng từ không đúng nghĩa Nguyên nhân Không biết nghĩa Hiểu sai nghĩa. Hiểu nghĩa không đầy đủ. Cách khắc phục Khi chưa hiểu nghĩa thì cần tra từ điển Không hiểu nghĩa hoặc hoặc chưa rõ nghĩa thì đừng dùng. 2. Hướng dẫn đọc – … Đọc tiếpSoạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Bài 7: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Dùng từ không đúng nghĩa Khi dùng từ, cần đảm bảo tính chính xác giữa nghĩa vốn có của từ với nội dung định biểu đạt. a. Các lỗi dùng từ thường gặp Lỗi lặp từ Lẫn lộn các từ gần âm Lỗi dùng từ không đúng nghĩa b. Nguyên nhân … Đọc tiếpBài 7: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Soạn bài Luyện nói kể chuyện – văn 6

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Dàn bài chung a. Mở bài Giới thiệu nhân vật, sự việc b. Thân bài Diễn biến của sự việc c. Kết bài Kết cục của sự việc b. Luyện nói a. Yêu cầu về hình thức Người nói Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, có lời dẫn, … Đọc tiếpSoạn bài Luyện nói kể chuyện – văn 6

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) – văn 6

1. Tóm tắt nội dung bài học Trường hợp: Dùng từ không đúng nghĩa Nguyên nhân Không biết nghĩa Hiểu sai nghĩa. Hiểu nghĩa không đầy đủ. Cách khắc phục Khi chưa hiểu nghĩa thì cần tra từ điển Không hiểu nghĩa hoặc hoặc chưa rõ nghĩa thì đừng dùng. 2. Hướng dẫn đọc – … Đọc tiếpSoạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) – văn 6

Soạn bài Em bé thông minh – văn 6

a. Nghệ thuật Là truyện cổ tích kể về nhân vật thông minh, có nhiều tình huống bất ngờ và thú vị. Dùng  câu đố thử tài, tạo tình huống thử thách nhân vật để bộc lộ tài năng, phẩm chất. Cách dẫn dắt sự việc cùng mức độ tăng dần của những câu đố, … Đọc tiếpSoạn bài Em bé thông minh – văn 6