Soạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Chiếu cầu hiền a. Nội dung Bài chiếu là một văn kiện lịch sử quan trọng thể hiện chủ trương, đường lối đúng đắn của vua Quang Trung, đồng thời qua bài chiếu ta thấy được tấm lòng của vua Quang Trung đối với người tài, đối với đất … Đọc tiếpSoạn bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm – văn 11

Soạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Xin lập khoa luật Tầm nhìn xa rộng và tiến bộ về vai trò của luật pháp đối với việc đảm bảo và phát triển của nhà nước pháp quyền và xã hội tuân thủ pháp luật. Nghệ thuật lập luân chặt chẽ, kín kẽ, thuyết phục lí tình và … Đọc tiếpSoạn bài Xin lập khoa luật của Nguyễn Trường Tộ – văn 11

Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: SGK trang 74 a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng – văn 11