Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự – văn 10

1. Tóm tắt nội dung bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự 2. Luyện tập: Câu 1: Hãy nhận xét về vai trò của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong: a) Một đoạn trích tự sự đã học ở lớp 10 Đoạn văn kể lại cuộc chiến đấu giữa Đam Săn … Đọc tiếpSoạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự – văn 10