Soạn bài Thạch Sanh

1. Tóm tắt nội dung văn bản a. Nghệ thuật Kết cấu, cốt truyện mạch lạc, sắp xếp tình tiết rất khéo léo, hoàn chỉnh. Xây dựng hình tượng hai nhân vật đối lập, tương phản hầu như xuyên suốt truyện (Thạch Sanh và Lý Thông) → Tạo cho cốt truyện vững chắc, tập trung. … Đọc tiếpSoạn bài Thạch Sanh