Soạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Thực hành về thành ngữ, điển cố 2. Hướng dẫn luyện tập Bài tập 1: Sgk trang 66 Đoạn thơ gồm các thành ngữ sau: Một duyên hai nợ: một mình phải đảm đang công việc để nuôi cả chồng và con. Năm nắng mười mưa: thể hiện sự vất … Đọc tiếpSoạn bài Thực hành về thành ngữ, điển cố – văn 11

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu a. Nội dung Cuộc dời Nguyễn Đình Chiểu và sự nghiệp thơ văn phong phú, đa dạng của ông. Qua đó ta thấy được tấm lòng của ông đối với đất nước, với nhân dân. b. Nghệ … Đọc tiếpSoạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu – văn 11

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu – văn 11

1. Tóm tắt nội dung bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu a. Nội dung Cuộc dời Nguyễn Đình Chiểu và sự nghiệp thơ văn phong phú, đa dạng của ông. Qua đó ta thấy được tấm lòng của ông đối với đất nước, với nhân dân. b. Nghệ … Đọc tiếpSoạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc phần tác giả Nguyễn Đình Chiểu – văn 11