Soạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự – văn 10

1. Tóm tắt nội dung bài học Để viết một bài văn tự sự, cần lựa chọn được các sự việc, chi tiết tiêu biểu. Sự việc, chi tiết tiêu biểu có tác dụng dẫn dắt câu chuyện, tô đậm tính cách nhân vật và tập trung thể hiện chủ đề của câu chuyện. 2. … Đọc tiếpSoạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự – văn 10

Soạn bài Ra-Ma buộc tội – văn 10

1. Tóm tắt nội dung bài Ra-Ma buộc tội a. Nội dung: Qua đoạn trích ta hiểu một vài nét đặc trưng trong cách thể hiện nhân vật anh hùng của sử thi Ấn Độ: “Ra-ma buộc tội” đặt nhân vật vào tình thế thử thách ngặt nghèo đòi hỏi sự lựa chọn quyết liệt, bộc lộ … Đọc tiếpSoạn bài Ra-Ma buộc tội – văn 10