Bài 5: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh – Phạm Đình Hổ

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Phạm Đình Hổ sinh năm 1768 mất năm 1839. Tên chữ Tùng Niên, hiệu Dông Dã Tiều. Quê quán: Đan loan, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương Cuộc đời Ông sống vào thời đất nước loạn lạc. Thời Minh Mạng Vua mời ông ra làm quan, ông đã … Đọc tiếpBài 5: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh – Phạm Đình Hổ

Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Chuyện cũ trong phủ chúa Trinh hản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh. b. Nghệ thuật Tác giả đã thành công ở thể loại tùy bút, ghi chép sinh động, chân … Đọc tiếpSoạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ

Bài 5: Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Văn Gia Phái

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Ngô gia văn phái, thuộc dòng họ Ngô Thì, trong đó có hai tác giả chính là Ngô Thì Chí (1753 – 1788) và Ngô Thì Du (1772 – 1840). Quê quán: làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Họ sống và làm quan dưới … Đọc tiếpBài 5: Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Văn Gia Phái

Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Văn Gia Phái

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả Hoàng Lê nhất thống chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh. Sự … Đọc tiếpSoạn bài Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Văn Gia Phái

Bài 5: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

1. Tạo từ ngữ mới a. Các từ ngữ mới thường được tạo ra bằng cách ghép các yếu tố có sẵn lại với nhau để tạo nên từ ngữ biểu thị những nội dung mới trong cuộc sống. Theo em, gần đây có những từ ngữ mới nào được tạo ra trên cơ sở các … Đọc tiếpBài 5: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung Tạo từ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là … Đọc tiếpSoạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ – văn 9

1. Tóm tắt nội dung bài học Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh a. Nội dung Chuyện cũ trong phủ chúa Trinh hản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trịnh. b. Nghệ thuật Tác giả đã thành công ở thể loại tùy bút, … Đọc tiếpSoạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ – văn 9

Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Văn Gia Phái – văn 9

1. Tóm tắt nội dung bài học Hoàng Lê nhất thống chí a. Nội dung Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả Hoàng Lê nhất thống chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại … Đọc tiếpSoạn bài Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Văn Gia Phái – văn 9

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – văn 9

1. Tóm tắt nội dung Tạo từ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là … Đọc tiếpSoạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – văn 9