Bài 5: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Ví dụ Đề: Đọc bài thơ sau đây của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi tặng vợ và cho biết đâu là các từ ngữ địa phương trong bài thơ? Cái gầu thì bảo cái đài Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi Chộ tức là thấy em ơi Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe … Đọc tiếpBài 5: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học Khác với từ ngữ toàn dân, biệt ngữ xã hội chỉ dược dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. Việc sử dụng từ ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể … Đọc tiếpSoạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài học Mục đích, cách thức tóm tắt văn bản tự sự Những yêu cầu khi tóm tắt văn bản tự sự 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Để tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, một bạn nêu lên những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội – văn 8

1. Tóm tắt nội dung bài học Khác với từ ngữ toàn dân, biệt ngữ xã hội chỉ dược dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. Việc sử dụng từ ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể … Đọc tiếpSoạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội – văn 8

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – văn 8

1. Tóm tắt nội dung bài học Mục đích, cách thức tóm tắt văn bản tự sự Những yêu cầu khi tóm tắt văn bản tự sự 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Để tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, một bạn nêu lên những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – văn 8