Soạn bài Sông núi nước Nam – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Khẳng định chủ quyền của đất nước. Ý chí kiên quyết bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc. b. Nghệ thuật Thể thơ ngắn gọn, xúc tích. cảm xúc dồn nén trong hình thức nghị luận trình bày ý kiến. Lựa chọn … Đọc tiếpSoạn bài Sông núi nước Nam – văn 7

Soạn bài Phò giá về kinh – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Khí  thế chiến thắng ngoại xâm của dân tộc ta thời Trần Thể hiện khát vọng về đất nước thái bình thịnh trị. Thể hiện sự sáng suốt của vị cầm quân lo việc lớn. b. Nghệ thuật Hình thức diễn đạt cô đúc, ngắn … Đọc tiếpSoạn bài Phò giá về kinh – văn 7

Soạn bài Từ hán Việt – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt Trong tiếng Việt có một khối lượng khá lớn từ Hán Việt. Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt. Ví dụ minh họa: nam (phía nam), quốc (nước), sơn (núi), hà (sông)… Phần lớn … Đọc tiếpSoạn bài Từ hán Việt – văn 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nhu cầu biểu cảm Nhu cầu biểu cảm là tình cảm tốt đẹp, chất chứa, muốn biểu hiện cho người khác thì người ta có nhu cầu tìm các phương tiện để diễn đạt. b. Văn biểu cảm Khái niệm Văn biểu cảm là văn bản viết ra … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm – văn 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nhu cầu biểu cảm Nhu cầu biểu cảm là tình cảm tốt đẹp, chất chứa, muốn biểu hiện cho người khác thì người ta có nhu cầu tìm các phương tiện để diễn đạt. b. Văn biểu cảm Khái niệm Văn biểu cảm là văn bản viết ra … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Bài 5: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Tóm tắt bài 1. Nhu cầu biểu cảm của con người a. Khái niệm Khi có những tình cảm tốt đẹp, chất chứa, muốn biểu hiện cho người khác cảm nhận được thì người ta có nhu cầu biểu cảm → Nhu cầu biểu cảm là mong muốn được bày tỏ những rung động của … Đọc tiếpBài 5: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Soạn bài Phò giá về kinh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Khí  thế chiến thắng ngoại xâm của dân tộc ta thời Trần Thể hiện khát vọng về đất nước thái bình thịnh trị. Thể hiện sự sáng suốt của vị cầm quân lo việc lớn. b. Nghệ thuật Hình thức diễn đạt cô đúc, ngắn … Đọc tiếpSoạn bài Phò giá về kinh