Soạn bài: Lời văn, đoạn văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài học 1. Lời văn giới thiệu nhân vật Lời văn giới thiệu nhân vật có thể giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật. Thường dùng từ: “Là”, “có” và những ngôi kể khác nhau 2. Lời văn kể tự … Đọc tiếpSoạn bài: Lời văn, đoạn văn tự sự

Bài 5: Lời văn, đoạn văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Lời văn giới thiệu nhân vật Khi kể người thì có thể giới thiệu tên, họ, lai lịch, quan hệ tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật. 2. Lời văn kể tự sự Khi kể việc thì kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay … Đọc tiếpBài 5: Lời văn, đoạn văn tự sự

Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

1. Tóm tắt  nội dung bài học a. Từ nhiều nghĩa Khái niệm từ nhiều nghĩa Ví dụ minh họa Ghi nhớ 1: SKG trang 56. b. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì? Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa Ghi nhớ 2: SKG trang … Đọc tiếpSoạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Bài 5: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Tóm tắt bài 1. Từ nhiều nghĩa Khái niệm Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa. Ban đầu, từ thường chỉ có một nghĩa nào đó. Nhưng trong thực tế sử dụng, để đáp ứng trình độ nhận thức ngày càng cao của con người, trình độ phát triển của xã hội, nhằm … Đọc tiếpBài 5: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ