Bài 4: Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Dữ chưa rõ năm sinh năm mất. Quê quán: huyện Trường Tân – Thanh Niệm – Hải Dương. Cuộc đời Ông sống vào nửa đầu thể kỷ XVI, từng là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời kỳ này, chế độ phong kiến … Đọc tiếpBài 4: Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Bài 4: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

1. Cách dẫn trực tiếp Đọc các đoạn trích dưới đây và nhận xét về phần in đậm: (a) Cháu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. ấy thế mà một hôm, bác lái phải thân hành lên … Đọc tiếpBài 4: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

1. Tóm tắt nội dung Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩa của một người, một nhân vật. Dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. Dẫn gián tiếp là thuật lại lời … Đọc tiếpSoạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Bài 4: Sự phát triển của từ vựng

1. Sự phát triển và biến đổi nghĩa của từ a. Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một) có câu Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. Cho biết từ kinh tế trong bài thơ này có nghĩa gì? Ngày nay chúng ta … Đọc tiếpBài 4: Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

1. Tóm tắt nội dung Từ vựng của ngôn ngữ ngày càng phát triển. Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: Phương thức ẩn dụ. Phương … Đọc tiếpSoạn bài Sự phát triển của từ vựng