Bài 4: Từ tượng hình, từ tượng thanh

1. Đặc điểm, công dụng Đọc các đoạn trích sau (trong Lão Hạc của Nam Cao) và trả lời câu hỏi. Ngữ liệu SGK trang 49 Câu hỏi: a. Trong các từ in đậm trên, những từ nào gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật; những từ nào mô phỏng âm thanh … Đọc tiếpBài 4: Từ tượng hình, từ tượng thanh

Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

1. Tóm tắt nội dung bài học Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. Từ tượng hình, từ tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có … Đọc tiếpSoạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

Bài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản

1. Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản Câu 1. Hai đoạn văn sau đây có mối liên hệ gì không? Tại sao? Ngữ liệu SGK trang 51 Hai đoạn văn trên không có quan hệ với nhau. Mối quan hệ về nội dung giữa hai đoạn này lỏng lẻo, không … Đọc tiếpBài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản