Soạn bài Những câu hát than thân – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Dùng thể thơ lục bát Các hình ảnh so sánh, ẩn dụ là các sự vật, con vật gần gũi, nhỏ bé, đáng thương để diễn tả tâm trạng, thân phận con người. Từ ngữ mang tính truyền thống ( lên thác xuống ghềnh, thương … Đọc tiếpSoạn bài Những câu hát than thân – văn 7

Soạn bài Những câu hát châm biếm – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Sử dụng các cách nói: thân cò, thân em, con cò, thân phận… Sử dụng các thành ngữ: lên thác xuống ghềnh, gió dập sóng dồi Sử dụng các so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, tượng trưng, phóng đại, điệp từ ngữ. Tạo nên tiếng … Đọc tiếpSoạn bài Những câu hát châm biếm – văn 7

Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Củng cố kiến thức b. Đọc – hiểu văn bản Đề bài: Viết bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: “Thư cho một người ban để bạn hiểu về đất nuớc mình”. … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tạo lập văn bản – văn 7

Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Củng cố kiến thức b. Đọc – hiểu văn bản Đề bài: Viết bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với đề tài: “Thư cho một người ban để bạn hiểu về đất nuớc mình”. … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tạo lập văn bản

Bài 4: Luyện tập tạo lập văn bản

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung Củng cố kiến thức. Liên kết trong văn bản. Bố cục trong văn bản. Mạch lạc trong văn bản. Quá trình tạo lập văn bản. 2. Đọc – hiểu văn bản a. Đề bài Viết bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh bưu … Đọc tiếpBài 4: Luyện tập tạo lập văn bản

Soạn bài Những câu hát châm biếm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Sử dụng các cách nói: thân cò, thân em, con cò, thân phận… Sử dụng các thành ngữ: lên thác xuống ghềnh, gió dập sóng dồi Sử dụng các so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, tượng trưng, phóng đại, điệp từ ngữ. Tạo nên tiếng … Đọc tiếpSoạn bài Những câu hát châm biếm

Bài 4: Những câu hát châm biếm

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung Ca dao châm biếm thể hiện hai thái độ ứng xử, hai cách thể hiện tình cảm trái ngược mà thống nhất của người bình dân Việt Nam trong hiện thực cuộc sống. Than thở, trữ tình Cười cợt, châm biếm Phương thức biểu đạt: Biểu cảm 2. … Đọc tiếpBài 4: Những câu hát châm biếm