Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Đánh nhau với cối xay gió (An-đéc-xen) Tiểu thuyết Tây Ban Nha, thế kỉ XVII Đôn-ki-hô-tê là con người có lý tưởng cao quý, nhưng hành động không thực tế, điên rồ. Xan- chô là người thực tế nhưng thiển cẩn, tầm thường. Nghệ thuật châm biếm hài hước: xây dựng một cặp tính cách … Đọc tiếpSoạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo

Câu 1 (trang 148 Sgk Ngữ văn 8 tập 2): Văn bản thông báo là văn bản dùng để truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức… cho những người dưới quyền, thành viên, đoàn thể hoặc những người quan tâm tới nội dung thông báo để thực hiện … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo