Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả

a. Viết một đoạn (bài) chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi Tự chọn một đoạn văn hoặc một bài thơ chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi để tập viết và rèn chính tả. Gợi ý: Nghe – viết hai đoạn văn trong bài “Mùa xuân của tôi” của Vú Bằng. Tôi … Đọc tiếpSoạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả

Bài 34: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả

Tóm tắt bài 1. Nội dung luyện tập a. Đối với các tỉnh miền Bắc Người nói tiếng miền Bắc dễ mắc chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương đối với những tiếng có phụ âm đầu: Tr/ch S/x L/n R/d/gi b. Đối với các tỉnh miền Trung, miền Nam  Người … Đọc tiếpBài 34: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả