Soạn bài Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Giúp các em hiểu phần nào tính cách của các nhân vật tiêu biểu như Hoàng Việt, Nguyễn Chính, Lê Sơn từ đó thấy được cuộc đấu tranh gay gắt giữa những người mạnh dạn đổi mới, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám … Đọc tiếpSoạn bài Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ