Bài 33: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Tên văn bản Tên tác giả Tên nước Thế kỷ Thể loại Nội dung chủ yếu Nghệ thuật nổi bật Cô bé bán diêm An-đéc-xen Đan Mạch XIX Tuyện kể Truyền cho người đọc lòng thương cảm sâu sắc đối với cô bé bất hạnh. Đan xen giữa mộng và thực, tình tiết diễn biến … Đọc tiếpBài 33: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Bài 33: Luyện tập làm văn bản thông báo

1. Ôn tập lý thuyết a. Văn bản thông báo Khái niệm Văn bản dùng để truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức đến những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay … Đọc tiếpBài 33: Luyện tập làm văn bản thông báo