Soạn bài Hoạt động ngữ văn

Bài tập minh họa Bài tập 1: Em hãy nhớ và đọc (chép) lại những câu ca dao (câu hát) về tình yêu quê hương, đất nước? “Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó lòng không muốn về”.   “Cà Mau hãy đến mà coi, Muỗi kêu như sáo thổi, Đỉa lội … Đọc tiếpSoạn bài Hoạt động ngữ văn

Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả

Bài tập minh họa Đề bài 1: Sưu tầm thêm và học thuộc những câu ca dao dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương (nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương). Ví dụ minh họa Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ về … Đọc tiếpSoạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt: Rèn luyện chính tả