Bài 32: Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Bài tập: Tìm những câu ca dao dân ca, tục ngữ có chứa cặp từ xưng hô mang đặc trưng địa phương. Ví dụ minh họa Cặp đại từ xưng hô địa phương “Ai làm bầu bí đứt dây, Thiếp ở bên này, chàng ở bên kia”. “Anh giơ roi đánh thiếp sao đànhNhớ khi … Đọc tiếpBài 32: Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm từ xưng hô Bảng thống kê các đại từ xưng hô ở địa phương Cách xưng hô Hoàn cảnh sử dụng 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Xác định từ xưng hô trong hai đoạn trích sau. Trong các đoạn trích này, những từ xưng … Đọc tiếpSoạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Bài 32: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Tên văn bản Tác giả Thể loại Giá trị nội dung, tư tưởng Gía trị nghê thuật Ghi chú   Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) 1010 Lí Công Uẩn (Lí Thái Tổ 974-1028) Chiếu Chữ Hán Nghị luận trung  đại Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân … Đọc tiếpBài 32: Tổng kết phần văn (tiếp theo)