Bài 32: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tóm tắt bài 1. Đọc hiểu văn bản Nắm bắt các nội dung cụ thể và vẻ đẹp của các tác phẩm trữ tình đã học ở học kì II. Đó là nội dung trữ tình: cái đẹp tâm hồn của những nhà thơ cộng sản như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu… tâm … Đọc tiếpBài 32: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 32: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Các phép biến đổi câu Có nhiều phép biến đổi câu nhưng tập trung ôn tập hai phép biến đổi: thêm, bớt thành phần trong câu và chuyển đổi kiểu câu. a. Thêm bớt thành phần câu gồm: Rút gọn câu là lược bỏ một số thành phần câu, thường nhằm … Đọc tiếpBài 32: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)